Cymdeithas Dafydd ap Gwilym (The Welsh Society)

Mae’r Gymdeithas yn fan cyfarfod i fyfyrwyr Cymraeg y Brifysgol gan hyrwyddo diwylliant Gymreig a’r iaith.

The society is a meeting place for Welsh students at the University which also promotes the Welsh language and culture.